Recentelijk heeft er een update plaatsgevonden in ons online catalogussysteem. Hierdoor kun je problemen ervaren in Mijn Bibliotheek of de Wise App. Vragen of hulp nodig? Neem contact op met onze Digitale Hulplijn of met onze klantenservice.

Beleid

Strategisch beleidsplan 2020 - 2024

Het jaar in vogelvlucht

De bibliotheek is een plek waar je welkom bent. Waar je nieuwe dingen leert. Nieuwe werelden ontdekt. Nieuwe mensen ontmoet. Een plek waar je je kunt ontwikkelen tot de beste versie van jezelf. We nemen je graag mee door het jaar 2023. 

Jaarbericht 2023

Bekijk al onze jaarverslagen

Directie / directeur-bestuurder

Bert Hogemans

T | 024 - 327 49 26
E | bhogemans@obgz.nl

Raad van Toezicht

Voorzitter: Bert Jeene
Vicevoorzitter: Marjan Hendriks
Overige leden: Victor van den Hurk, Hanneke Wentink, George Sugirtharajah

T | 024 - 327 49 26
E | directiesecretariaat@obgz.nl

Governanceverslag 2023

Functieprofiel(en) Raad van Toezicht OGBZ

Rooster van aftreden Raad van Toezicht OBGZ

Word donateur van de Bibliotheek Gelderland Zuid

Draag jij de bibliotheek een warm hart toe en wil je graag dat wij ons in blijven zetten ter bevordering van leesplezier en persoonlijke ontwikkeling? Je kunt hieraan bijdragen door jaarlijks een bedrag naar keuze te doneren. Maak je donatie over op rekeningnummer NL 95 INGB 0654 122 660 T.n.v. Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid te Nijmegen. O.v.v. Donatie


Algemene informatie

RSIN/fiscaal nummer: 8152 78 731
Culturele ANBI status via Vereniging van Openbare Bibliotheken in Nederland: groepsnummer 47

Culturele ANBI & WNT verantwoording

Beloningsbeleid

Het personeel van de OBGZ wordt beloond conform de CAO Openbare Bibliotheken. De hoogte van de beloning van de directeur-bestuurder is vastgesteld door de raad van toezicht.

CAO Openbare Bibliotheken

Vrijwilligersbeleid

Voor de Stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid zijn vrijwilligers onmisbaar. Daarom vindt de organisatie het belangrijk dat er ten aanzien van vrijwilligers goed beleid is vastgesteld en wordt uitgevoerd.

Vrijwilligersbeleid

Privacyverklaring & algemene voorwaarden

De Bibliotheek Gelderland Zuid vindt jouw privacy belangrijk en wil daarin een open boek zijn voor jou. Om je duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van je persoonlijke gegevens, hebben we in onze privacyverklaring aangegeven welke gegevens we mogelijk verwerken bij onze dienstverlening voor bibliotheekleden, nieuwsbriefontvangers, of klanten die een kaartje kopen of gekocht hebben voor een van onze activiteiten. Afhankelijk van jouw relatie met de Bibliotheek Gelderland Zuid, zijn verschillende onderdelen van de verklaring op jou van toepassing. Ook hebben we hier meer informatie over je rechten toegevoegd. 

Privacyverklaring

Lees hier de algemene voorwaarden van de Bibliotheek Gelderland Zuid.

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van educatieve producten en projecten (educatieshop).

Algemene voorwaarden educatieshop

De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft kwaliteit op orde!

Wij zijn er trots op dat onze bibliotheek in 2020 opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen heeft van de onafhankelijke Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Deze organisatie toetst de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Het certificaat is vier jaar geldig. Uit het auditrapport:

“De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een creatieve en efficiënte organisatie met een brede basisvoorziening op het raakvlak van informatie, cultuur, welzijn en onderwijs die is afgestemd op actuele maatschappelijke vraagstukken. Ze plaatst innovatie in de kern van haar dienstverlening en laat zien dat ze haar missie en visie met een duidelijke strategie onderbouwt en daarin keuzes durft te maken.”

Er vindt toetsing plaats op basis van zeven normen:

  1. Missie & visie, beleid & strategie en opdrachtnemerschap
  2. Middelen
  3. Mensen
  4. Samenwerking 
  5. Producten en diensten
  6. Resultaten en verantwoording
  7. Compliance

De Bibliotheek Gelderland Zuid scoorde op alle onderdelen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Nog een greep uit het rapport:

“OBGZ brengt maatschappelijk effect teweeg omdat preventief en curatief aan laaggeletterdheid wordt gewerkt. Ook de herinrichting van de hoofdvestiging en dorps- en wijkvestigingen zal nog meer ontmoeting, debat, verbinding en interactief leren stimuleren hetgeen volledig aansluit bij de eisen die in de 21e eeuw aan een bibliotheek worden gesteld.”

Met het certificaat heeft de Bibliotheek Gelderland Zuid de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan die overeengekomen zijn tussen de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.


Geen antwoord op je vraag gevonden?