Bestuur Bibliotheek Gelderland Zuid

directie / bestuurdirecteur-bestuurder
drs. Bert Hogemans
T: 024- 327 49 26
E: bhogemans@obgz.nl

raad van toezicht
de leden van de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het directiesecretariaat
T: 024-327 49 26
E: directiesecretariaat@obgz.nl

voorzitter: drs. Teddy Vrijmoet
vice-voorzitter: mr. Koen Wools
overige leden: drs. Marjan Hendriks, drs. Yvonne Keijzers en drs. Jan Wiltingh
 

RSIN/fiscaal nummer: 8152 78 731

ANBI status via Vereniging van Openbare Bibliotheken in Nederland: groepsnummer 47

100 jaar jong!


In 2016 bestond de Bibliotheek Gelderland Zuid 100 jaar. Een mooi moment om stil te staan bij de veranderde functie van onze organisatie. Van het beschikbaar stellen van boeken voor zelfstudie tot het verleiden en prikkelen met diverse activiteiten op het gebied van taal- én digitale vaardigheden.
Inclusief het ervaren van nieuwe technologieën als 3D-printers, virtual reality en robots. Beleef dit feestelijke jubileumjaar met ons tijdens het bekijken van dit online jaarbericht.
 

Lees hier ons jaarbericht 2016

Bekijk hieronder het jaarbericht 2016 via Augmented Reality.

Visie Bibliotheek Gelderland Zuid


Bekijk hier de missie, visie en strategie van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Lees over onze kernwaarden en de wijze waarop we ons inzetten op maatschappelijk, educatief, economisch en cultureel gebied.

Biebpanel

Om onze dienstverlening steeds meer te verbeteren en op onze klanten af te stemmen doen wij vier keer per jaar een online onderzoek. En jij kan meedenken!

ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hier vind je de ANBI verantwoording van de Bibliotheek Gelderland Zuid. 

Fusie Bibliotheek Groesbeek en Bibliotheek Gelderland Zuid


De Bibliotheek Groesbeek en de Bibliotheek Gelderland Zuid gaan per 1 januari 2017 fuseren. Aanleiding voor de fusie is de gemeentelijke herindeling van Groesbeek, Beek-Ubbergen en Millingen tot de nieuwe gemeente Berg en Dal. De besturen van beide bibliotheken hebben hierover gesprekken gevoerd.

Na een goed en constructief gesprek tussen medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek Groesbeek en directeur-bestuurder Dianne Weersink van de Bibliotheek Gelderland Zuid worden nu plannen gesmeed om verder te gaan. Manager Bert de Valk: “We hebben vertrouwen in de toekomst”.

Tijdens het gesprek tussen medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek Groesbeek en de directeur-bestuurder van de Bibliotheek Gelderland Zuid werd duidelijk dat er bij de fusie geen ontslagen gaan vallen en dat de vrijwilligers van de Bibliotheek Groesbeek in Groesbeek kunnen blijven. Bibliotheekbezoekers zullen in Groesbeek zo veel mogelijk de bekende gezichten blijven zien en voor activiteiten in samenwerking met lokale partners ben je in de Bibliotheek Groesbeek nog steeds aan het juiste adres.

De abonnementsvormen en uitleentermijnen in beide bibliotheken verschillen van elkaar, er wordt nog besproken hoe hiermee om te gaan. De budgetten voor de collectie in 2017 en 2018 blijven in ieder geval hetzelfde. Hoe de collectie precies samengevoegd zal worden met de collectie van de Bibliotheek Gelderland Zuid wordt ook nog uitgebreider besproken. Beide Bibliotheken streven ernaar om dit zo goed mogelijk te laten verlopen voor personeel, klant en bezoeker.

Kwaliteitscertificering

De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft een hoge score behaald op de landelijke kwaliteitstoets, uitgevoerd door de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken: 85 procent. Deze certificering wordt uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Hiermee is de Bibliotheek Gelderland Zuid opnieuw gecertificeerd, en verzekerd van aansluiting bij de VOB, en voldoet aan de kwalitatieve eisen, die overeengekomen zijn tussen de VOB en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met dit goede resultaat is de Bibliotheek Gelderland Zuid verzekerd voor de toekomst, met aansluiting bij het landelijk netwerk.

Het doel van certificering is de kwaliteit van het bibliotheekwerk te bewaken en daarmee als een volwaardige partner in het netwerk van openbare bibliotheken kunnen fungeren. Er wordt getoetst op 8 aspecten: leiderschap, strategie & beleid, management van medewerkers, management van middelen, management van processen, tevredenheid van klanten en partners, tevredenheid van medewerkers en tevredenheid van de subsidiegever.

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van de Bibliotheek Gelderland Zuid.

Doelstelling

Doelstelling van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid is het verwezenlijken en in standhouden van een goede bibliotheekvoorziening in de gemeenten Overbetuwe, Beuningen, Berg & Dal, Heumen, Lingewaard en Nijmegen, ten dienste van alle inwoners, ongeacht hun levens- en wereldbeschouwing. Als goede bibliotheekvoorziening stelt de OBGZ haar collectie van boeken, dagbladen periodieken, audiovisuele en digitale materialen, welke actueel zijn en representatief voor het culturele veld, ter beschikking aan alle inwoners van de betreffende gemeenten.

Beloningsbeleid

Het personeel van de OBGZ wordt beloond conform de CAO Openbare Bibliotheken. De hoogte van de beloning van de directeur-bestuurder is vastgesteld door de raad van toezicht.