Bestuur Bibliotheek Gelderland Zuid

directie / directeur-bestuurder
Bert Hogemans
T: 024 - 327 49 26
E: bhogemans@obgz.nl

raad van toezicht
de leden van de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het directiesecretariaat
T: 024 - 327 49 26
E: directiesecretariaat@obgz.nl

Voorzitter: Bert Jeene 
Vicevoorzitter: Koen Wools
Overige leden: Marjan Hendriks, Victor van den Hurk en Hanneke Wentink.

Functieprofiel(en) Raad van Toezicht Bibliotheek Gelderland Zuid

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Bibliotheek Gelderland Zuid
 

RSIN/fiscaal nummer: 8152 78 731

ANBI status via Vereniging van Openbare Bibliotheken in Nederland: groepsnummer 47

Lees hier onze privacyverklaring

De Bibliotheek Gelderland Zuid vindt jouw privacy belangrijk en wil daarin een open boek zijn voor jou. Om je duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van je persoonlijke gegevens, hebben we in onze privacyverklaring aangegeven welke gegevens we mogelijk verwerken bij onze dienstverlening voor bibliotheekleden, nieuwsbriefontvangers, of klanten die een kaartje kopen of gekocht hebben voor een van onze activiteiten. Afhankelijk van jouw relatie met de Bibliotheek Gelderland Zuid, zijn verschillende onderdelen van de verklaring op jou van toepassing. Ook hebben we hier meer informatie over je rechtentoegevoegd. 
 

Visie Bibliotheek Gelderland Zuid


Bekijk hier de missie, visie en strategie van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Lees over onze kernwaarden en de wijze waarop we ons inzetten op maatschappelijk, educatief, economisch en cultureel gebied.

Biebpanel

We hebben besloten om niet meer deel te nemen aan de onderzoeken van BiebPanel. Uiteraard hechten we nog steeds veel waarde aan de mening van onze klanten. De komende periode willen we ons daarom specifiek richten op onderzoek naar de behoefte van onze eigen doelgroepen, zoals beschreven in ons nieuwe strategisch beleidsplan.

ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hier vind je de ANBI verantwoording van de Bibliotheek Gelderland Zuid. 

Kwaliteitscertificering

De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft een hoge score behaald op de landelijke kwaliteitstoets, uitgevoerd door de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken: 85 procent. Deze certificering wordt uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Hiermee is de Bibliotheek Gelderland Zuid opnieuw gecertificeerd, en verzekerd van aansluiting bij de VOB, en voldoet aan de kwalitatieve eisen, die overeengekomen zijn tussen de VOB en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met dit goede resultaat is de Bibliotheek Gelderland Zuid verzekerd voor de toekomst, met aansluiting bij het landelijk netwerk.

Het doel van certificering is de kwaliteit van het bibliotheekwerk te bewaken en daarmee als een volwaardige partner in het netwerk van openbare bibliotheken kunnen fungeren. Er wordt getoetst op 8 aspecten: leiderschap, strategie & beleid, management van medewerkers, management van middelen, management van processen, tevredenheid van klanten en partners, tevredenheid van medewerkers en tevredenheid van de subsidiegever.

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van de Bibliotheek Gelderland Zuid.

Doelstelling

Doelstelling van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid is het verwezenlijken en in standhouden van een goede bibliotheekvoorziening in de gemeenten Overbetuwe, Beuningen, Berg & Dal, Heumen, Lingewaard en Nijmegen, ten dienste van alle inwoners, ongeacht hun levens- en wereldbeschouwing. Als goede bibliotheekvoorziening stelt de OBGZ haar collectie van boeken, dagbladen periodieken, audiovisuele en digitale materialen, welke actueel zijn en representatief voor het culturele veld, ter beschikking aan alle inwoners van de betreffende gemeenten.

Beloningsbeleid

Het personeel van de OBGZ wordt beloond conform de CAO Openbare Bibliotheken. De hoogte van de beloning van de directeur-bestuurder is vastgesteld door de raad van toezicht.