Scholen

Voorschools

Creƫer een taalrijke omgeving, zowel thuis als in de kinderopvang. Dit heeft een positieve invloed op de taalontwikkeling van baby's en peuters. De Bibliotheek biedt collectie, traingen en activiteiten.

Primair onderwijs

Kinderen die veel lezen, worden beter in taal. Leesplezier is de sleutel. De Bibliotheek is er ook voor 21st century skills! Met landelijke programma's ondersteunen we het onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Jongeren beleven minder plezier aan lezen en het leesniveau gaat achteruit. De Bibliotheek helpt middelbare scholen om jongeren tot lezen te stimuleren en ze leren om te gaan met internet en media.