Voorschools

  • Voorschools

    Voorlezen in de eerste levensjaren zorgt ervoor dat kinderen later meer en beter kunnen gaan lezen. Het vergroot de woordenschat, versterkt het taalgevoel en prikkelt de fantasie! De Bibliotheek Gelderland Zuid helpt pedagogisch medewerkers met trainingen en projecten om een rijke voorleescultuur in de groep te creëren.

    Bekijk hier de brochure (.pdf)

Boekstart in de Kinderopvang & Bibliotheek op school

Binnen de programma’s Boekstart in de Kinderopvang (0-4 jaar) en Bibliotheek op school (0-12 jaar) gaan we een intensieve samenwerking aan. Ons doel is om kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te brengen. Onderdelen van deze programma’s zijn o.a. een opleiding tot voorleescoördinator, het maken van een voorleesplan voor de instelling en begeleiding bij het inrichten van een goede en mooie (voor)leesomgeving.

Vertelplaten en projectkisten boekenpret

Voorlezen in de groep is nóg leuker als de kinderen de illustraties goed kunnen zien. Daarom zijn onze vertelplaten erg geliefd. Ook leuk: onze projectkisten ‘boekenpret’. Hierin treft u meerdere exemplaren van een prentenboek. En die mogen ook mee naar huis! Bij al ons materiaal zitten leuke en eenvoudige lessuggesties en vaak ook werkbladen met kleur- en knutselopdrachten.

Groepsbezoeken peuters

De peutergroep op een speelse manier laten kennismaken met de bibliotheek? Wij ontvangen uw groep graag in de bibliotheek en maken er een leesfeestje van. We komen ook met plezier bij u in de groep met een vrolijk voorleesprogramma. Tijdens de Nationale Voorleesdagen bijvoorbeeld. Wilt u ook de ouders van de peuters enthousiast maken over voorlezen? Plan dan een uitstapje naar de bibliotheek voor peuters en ouders.

Trainingen pedagogisch medewerkers

Hoe geeft u voorlezen en leesplezier een vaste plek binnen uw organisatie? De bibliotheek verzorgt verschillende bijeenkomsten en trainingen voor pedagogisch medewerkers, zoals de training 'interactief voorlezen' en 'voorleescoördinator'. Doet uw organisatie mee aan BoekStart in de Kinderopvang of Bibliotheek op school, dan bieden we deze trainingen gratis aan.

Deskundigheidsbevordering ouders

Hoe betrekt u ouders bij het ontwikkelen van leesplezier en digitale geletterdheid van hun kinderen?
De bibliotheek organiseert voorleescursussen voor ouders. En we komen graag vertellen over het belang van (voor)lezen tijdens een ouderavond, kijkmiddag of koffiemoment op uw locatie. Ook op het gebied van digitale geletterdheid bieden wij informatieve bijeenkomsten voor ouders.

Voorleesgroep Kinderopvang

Voorlezen is niet alleen goed voor de ontwikkeling van kinderen, het is ook een leuke en zinvolle tijdsbesteding voor ouderen. Met de Voorleesgroep Kinderopvang gaan beiden hand in hand.

Ouderen vinden het vaak erg leuk om (voor) te lezen en een groeiende groep is bereid als vrijwilliger voor te lezen aan kinderen. Boeken en verhalen zijn een goede aanleiding voor leuk contact tussen verschillende generaties. In dit project wordt minimaal een keer per week voorgelezen in een peutergroep of kinderopvanglocatie. De bibliotheek begeleidt de groep vrijwilligers en brengt uw organisatie met hen in contact.