Bibliotheek op school - VS/PO

Bibliotheek op school

Wie meer leest, wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer (voor)lezen heeft een bewezen effect op taalgevoel, woordenschat, technisch en begrijpend lezen. Wie goed leest, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Het vergroot je kansen in onze maatschappij. Daarnaast helpen verhalen je om je te verplaatsen in een ander. Ze prikkelen je fantasie en creativiteit. Kortom: lezen doet je groeien en vergroot je wereld!

Uit onderzoeken blijkt dat basisschoolleerlingen minder gaan lezen naarmate ze ouder worden. In groep 4 leest 41 procent van de kinderen iedere dag thuis voor zijn plezier. In groep 8 is dat percentage bijna gehalveerd (23%). Hoe minder kinderen gaan lezen, hoe meer taalontwikkeling achter zal blijven en hoe harder de school zich zal moeten inspannen om de taalontwikkeling op andere manieren te bevorderen.

Om het leesmotivatie onder leerlingen te vergroten, biedt de Bibliotheek op school daarom een duurzame aanpak gericht op vrij lezen en vrijetijdslezen.

Meer lezen, beter in taal

De Bibliotheek op school in een notendop

De Bibliotheek op school (dBos) is een succesvolle landelijke aanpak waarbij school en bibliotheek nauw samenwerken om leesmotivatie, taalvaardigheid en digitale geletterdheid bij leerlingen te vergroten.

Wij helpen het team bij het vergroten van expertise rond (voor)lezen, leesmotivatie, rijke taal en digitale geletterdheid. We stellen samen een lees-mediaplan op, formuleren ambities rond onze samenwerking en monitoren de resultaten. En we kijken hoe we de ouders kunnen betrekken bij de taalontwikkeling van hun kinderen. De Bibliotheek op school is altijd maatwerk.

Bekijk hier de landelijke informatiepagina Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school bestaat onder andere uit:

 • Aantrekkelijke collectie

  Een professionele bibliotheek op school met een aantrekkelijke collectie boeken.

 • Wisselend aanbod

  De collectie van de Bibliotheek op school wordt voortdurend aangevuld en vernieuwd.

 • Professioneel uitleensysteem

  De boeken mogen ook mee naar huis. Het professionele uitleensysteem zorgt voor overzicht in de uitleningen.

 • Toegang tot een half miljoen titels

  Leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers kunnen boeken reserveren uit de hele collectie van de Bibliotheek Gelderland Zuid en op school laten bezorgen. Denk aan populaire reeksen, boeken voor werkstukken...

 • Schoolwise

  Een digitale portaal voor het zoeken, lenen en reserveren van boeken, het stimuleren van lezen en het vinden van betrouwbare informatie.

 • Begeleiding en activiteiten

  Aan elke Bibliotheek op school is een medewerker van de bieb verbonden die het team en de vrijwilligers begeleidt en leesactiviteiten op school verzorgt.

Wat is Bibliotheek op school?

Waarom lees je?

En als je al die mooie boeken op school hebt:

Ervaringen met de Bibliotheek op school

Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor schoolsucces! Je moet het bijhouden. De Bibliotheek op school werkt: kinderen gaan er meer van lezen en scoren hoger in leestests.

— Thijs Nielen, Universiteit van Leiden

Kinderen gaan graag een boek halen in de Bibliotheek op school. Ze kiezen steeds bewuster, pakken niet zomaar iets omdat het moet. Zijn ze enthousiast over een boek, dan delen ze dat direct met elkaar.

— Gonny Verheijen, leesco√∂rdinator bs De Wieken Nijmegen


 • Contactpersonen

  Neem contact op met jouw contactpersoon bij de bibliotheek.

  Neem contact op