Bibliotheek op school - VO/MBO

Bibliotheek op school

Wie meer leest, wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer lezen heeft een bewezen effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. 

Daarnaast is leesvaardigheid een grote voorspeller voor schoolsucces en succes in de maatschappij. Dan gaat het niet alleen om de taalvakken, maar ook om de zaakvakken en wiskunde. Alles is in taal verpakt.

Voor vmbo-scholen is de taalontwikkeling van leerlingen vaak een bron van zorg. Veel vmbo-leerlingen (vooral in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen) hebben een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Dit zijn leerlingen die op de basisschool overwegend lage scores haalden op de Cito-toetsen voor taal. Voor middelbare scholen is het vaak lastig om effectieve maatregelen te nemen om het tij te keren.

Om het leesplezier onder leerlingen te vergroten, biedt de Bibliotheek op school daarom een duurzame aanpak gericht op vrij lezen en vrijetijdslezen.

De Bibliotheek op school in een notendop

De Bibliotheek op school (dBos) is een succesvolle landelijke aanpak waarbij school en bibliotheek nauw samenwerken om leesplezier, taalvaardigheid en mediawijsheid bij leerlingen te vergroten.

Wij helpen het team bij het vergroten van expertise rond (voor)lezen, leesplezier en digitale geletterdheid. We stellen samen een lees-mediaplan op, formuleren ambities rond onze samenwerking en monitoren de resultaten. De Bibliotheek op school is altijd maatwerk.

Bekijk hier de landelijke informatiepagina Bibliotheek op school

De samenwerking bestaat onder andere uit:

 • Aantrekkelijke collectie

  Een professionele bibliotheek op school met een aantrekkelijke collectie boeken.

 • Wisselend aanbod

  De collectie van de Bibliotheek op school wordt voortdurend aangevuld en vernieuwd.

 • Professioneel uitleensysteem

  De boeken mogen ook mee naar huis. Het professionele uitleensysteem zorgt voor overzicht in de uitleningen.

 • Toegang tot een half miljoen titels

  Leerlingen, mediathecarissen en docenten kunnen boeken reserveren uit de hele collectie van de Bibliotheek Gelderland Zuid en op school laten bezorgen. Denk aan populaire reeksen, boeken voor werkstukken...

 • MediatheekWise

  Een digitaal portaal voor het zoeken, lenen en reserveren van boeken, het stimuleren van lezen en het vinden van betrouwbare informatie.

 • Begeleiding en activiteiten

  Aan elke Bibliotheek op school is een medewerker van de bieb verbonden die het team en de mediathecarissen begeleidt en leesactiviteiten op school verzorgt.