Jaarbericht 2019

De Bibliotheek Gelderland Zuid zet zich in om mensen (digi)taalvaardiger te maken en het lokale culturele klimaat te verrijken. Ook willen we een openbare huiskamer zijn voor iedereen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen uitwisselen.

Hoe hebben we dit in 2019 gedaan?
Bekijk hiernaast een korte terugblik met een aantal hoogtepunten, ingedeeld volgens onze drie belangrijkste pijlers:

  • Taalvaardige en digitaal vaardige inwoners
  • Ontmoeting en kennisuitwisseling
  • Rijk cultureel klimaat

Benieuwd naar onze jaarcijfers per gemeente? Klik dan onderaan deze pagina door naar de resultaten per gemeente.

Taalvaardige en digitaal vaardige inwoners

In de bibliotheek kan iedereen terecht voor leesplezier. Ook kun je in de bieb oefenen met taal en je digitale vaardigheden verder ontwikkelen.

Ontmoeting en kennisuitwisseling

Als bibliotheek streven we naar goed geïnformeerde burgers. We zijn een openbare huiskamer: een uitnodigende en inspirerende plek om te lezen, luisteren, werken, studeren én te ontmoeten.

Rijk cultureel klimaat

Als bibliotheek willen we een rijke, toegankelijke literaire omgeving bieden en talentontwikkeling in ons werkgebied stimuleren. We laten mensen met verschillende talenten, expertises en culturele achtergronden hun verhaal vertellen. Zo bieden we onze bezoekers een open blik op de wereld.