Meer leden en bezoekers bij Bibliotheek Gelderland Zuid

Gepubliceerd op: 11 april 2024 09:30

In het jaarbericht 2023 van Bibliotheek Gelderland Zuid zijn bijna alleen maar stijgende jaarcijfers te zien. Het totaal aantal leden steeg met 5,1% ten opzichte van 2022 en het aantal deelnemers aan activiteiten in de bibliotheken zelfs met 13,3%. Ook bezochten meer mensen de bibliotheek: in 2023 ontving de Bibliotheek Gelderland ruim een miljoen bezoekers, een stijging van 10,9%.

Niet alleen het aantal leden, bezoekers en deelnemers aan activiteiten steeg, ook bereikte de bieb meer leerlingen via de Bibliotheken op school. In totaal hadden 15.680 leerlingen in het werkgebied van de Bibliotheek Gelderland Zuid toegang tot een eigen bieb op school, een stijging van 8,6%. Steeds meer scholen, ook in het voortgezet en mbo-onderwijs, zien het belang in van een intensieve samenwerking met de bibliotheek om hun leerlingen te stimuleren meer te lezen. Dit heeft alles te maken met de dalende leesvaardigheid van Nederlandse scholieren. Maar hoewel het totaal aantal uitleningen nagenoeg gelijk bleef, steeg het aantal uitleningen onder de jeugd tot 18 jaar in Gelderland Zuid met 1%.  

Meer dan boekenuitleen
De bibliotheek is tegenwoordig veel meer dan een gebouw waar je alleen boeken kunt lenen. Het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheken wordt goed bezocht, in totaal zijn hier 1.400 vragen beantwoord over de digitale overheid. De 20 Taalcafés van de bieb ontvingen in 2023 ruim 7.500 bezoekers met meer dan 60 verschillende nationaliteiten. Zij oefenden in kleine groepjes met Nederlands praten. Ruim 3.000 ouders en kinderen luisterden naar voorlezers in de bieb, die de prachtigste prentenboeken voorlazen. Directeur-bestuurder Bert Hogemans: “Ons jaarbericht laat zien dat de bibliotheek een plek is waar iedereen wel iets van zijn gading kan vinden. Of dat nu een mooi verhaal is, nieuwe kennis en informatie, een lekkere kop koffie of een rustige werkplek. Als ik ons jaarbericht bekijk, kan ik alleen maar heel erg trots zijn!”

 

Beeld: De BiebBoys presenteerden in 2023 hun eigen jeugdboek. Fotograaf: Marcel Krijgsman.