Een organisatie in beweging

Een organisatie in beweging

Het verduurzamen van onze vestigingen, een nieuwe huisstijl, aandacht voor diversiteit en inclusie: als bibliotheek zijn we constant in beweging. Dit betekent dat we afscheid moeten nemen van verouderd aanbod (zoals onze cd-collectie) en altijd op zoek gaan naar innovatieve oplossingen. En ons personeelsbestand verandert mee: medewerkers gaan met pensioen en er komt (jonge) nieuwe aanwas bij.


Onze medewerkers

De Bibliotheek Gelderland Zuid is een van de grootste bibliotheekorganisaties van Nederland, met 27 vestigingen in zes gemeenten. Op 31 december 2023 hadden we 110 medewerkers in dienst. Vorig jaar namen we afscheid van elf collega’s en verwelkomden we twintig nieuwe medewerkers.

Het aantal vrijwilligers is in 2023 gestegen naar 562. Van senioren die zich inzetten voor de bibliotheek, tot jongeren met een tussenjaar, vrijwilligers die aan het re-integreren zijn en leerlingen uit het speciaal onderwijs. Voor ons zijn vrijwilligers onmisbaar! Om onze vrijwilligers de juiste aandacht, begeleiding en waardering te geven hebben we ons vrijwilligersbeleid in 2023 vernieuwd en verbeterd (beleid voor 2024-2028). 

Nieuw lid Raad van Toezicht

Per februari 2023 is advocaat George Sugirtharajah toegetreden tot onze Raad van Toezicht. Sugirtharajah heeft jarenlange ervaring en expertise op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht en het bestuur van non-profit organisaties. Hij is in 1981 in Sri Lanka geboren, maar woonde zijn eerste levensjaren in Koeweit. Op zesjarige leeftijd vluchtte hij met zijn gezin naar Nederland vanwege de spanningen tussen Irak en Koeweit. Sugirtharajah: “Boeken verrijken de taal, kennis en fantasie van kinderen en volwassenen, waardoor ze hun wereld kunnen vergroten en wellicht die wereld beter leren begrijpen. Bibliotheken zijn echter ook plekken waar je andere mensen op een laagdrempelige manier kunt ontmoeten en nieuwe contacten kunt opdoen. Een plek om te ontspannen, studeren, en waar iedereen welkom is.” 

Duurzaamheid

Het afgelopen jaar hebben we stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Bibliotheken Mariënburg, Zwanenveld, Hatert, Muntweg en Elst zijn in 2023 voorzien van zonwerend reflectiefolie aan de buitenzijde. Hierdoor is de temperatuur beter beheersbaar en kost het de warmte-installaties minder energie. De verlichting in Bibliotheek Mariënburg en Bibliotheek Zwanenveld is vervangen door led-verlichting. We werken zoveel mogelijk samen met lokale leveranciers en communiceren overwegend digitaal met onze leden. 

Jeroen Dielissen, coördinator Service, Transport en Logistiek: “We proberen bij de bibliotheek zoveel mogelijk in duurzame oplossingen te denken. De reflectiefolie is zo’n oplossing. Hiermee houden we warmte buiten, zodat er binnen geen energievretende koelinstallaties hoeven te draaien. Momenteel zijn we bezig met een plan voor zonnepanelen op Bibliotheek Muntweg en Bibliotheek Hatert in Nijmegen.” 

Diversiteit en inclusie

We zijn continu bezig om onze organisatie diverser én inclusiever te maken op het gebied van programma, partners, personeel en publiek. We volgen hierin de Code Diversiteit & Inclusie. Zo hebben we o.a. onze vacatureteksten inclusiever gemaakt en zijn we op andere plekken personeel gaan werven. We gebruiken diversere beelden in onze communicatie. Er zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan met vluchtelingen en statushouders, Transgender Netwerk Nederland en Stichting Leergeld. We werken intensiever samen met jongerenorganisatie Maddogs Groesbeek, die zich ontfermt over 40 jonge vluchtelingen die zonder ouders in Nederland verblijven. Directeur-bestuurder Bert Hogemans: “Als organisatie onderschrijven we het belang van inclusie als voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen de beste versie van zichzelf kan worden. Op verschillende momenten markeerden we onze goede voornemens, bijvoorbeeld door ondertekening van het Handvest voor compassie en de Verklaring van Dordrecht.”


Samenwerking Muziekweb

Leden van onze bibliotheek kunnen sinds 1 juni 2023 gratis cd’s en muziek-dvd’s lenen via de landelijke collectie van Muziekweb. Voorheen kostte dit € 13 per item. Hiermee bieden we gratis toegang tot een van de grootste muziekcollecties van Europa, met o.a. 700.000 cd’s en 30.000 muziekdvd’s. Per 1 januari 2024 hebben we definitief afscheid genomen van onze eigen fysieke cd-collectie in Bibliotheek Mariënburg. De uitleen van cd’s nam drastisch af door de populariteit van streamingsdiensten als Spotify. Met Muziekweb bieden we een goed en gratis alternatief voor liefhebbers van cd’s en muziek-dvd’s. Harold Boerekamps, hoofd media-advies: "Onze cd-collectie hebben we in zijn geheel aan Muziekbank gedoneerd. Dit is een non-profit kennis- en uitleencentrum voor muziek in Enschede. Zo blijft deze collectie toch beschikbaar voor publiek." 

Nieuwe bibliotheekhuisstijl

In 2023 is de nieuwe landelijke huisstijl van de bibliotheek ingevoerd. Een huisstijl die de bibliotheek als motor van een vaardige samenleving weerspiegelt. Waarmee de sterke identiteit van de bibliotheek wordt uitgedragen. Bovendien is de nieuwe huisstijl in tegenstelling tot de oude toegankelijk voor iedereen; ook voor mensen met een functiebeperking.

Hoofd Marketing & Communicatie Deborah Pete Németh: "De nieuwe huisstijl past beter bij de brede maatschappelijke functie van de bibliotheek en biedt daarnaast een verbeterde leesbaarheid voor mensen met een visuele beperking. Met als herkenbare elementen de zachte, heldere kleuren op de achtergrond, het beeld dat centraal staat in combinatie met een beige/wit tekstvak."