Maatschappelijke impact

Maatschappelijke impact

De Bibliotheek Gelderland Zuid is de grootste culturele instelling van onze regio, met meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar. Naast culturele verrijking bieden we inwoners ook de kans om zich maatschappelijk te ontwikkelen. We stimuleren ontmoeting tussen inwoners, helpen hen met taal en het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. We werken hierbij veel samen met lokale welzijnsinstellingen.  


Cultuurcarrousel

Om krachten te bundelen is de Culturele en Welzijns Alliantie (CWA) opgericht: een Nijmeegs samenwerkingsverband tussen twee culturele organisaties (Bibliotheek Gelderland Zuid en Lindenberg Cultuurcentrum) en twee welzijnsorganisaties (Bindkracht 10 en Sterker). In januari startte de CWA met de ‘Cultuurcarrousel’.  Bewoners uit Grootstal en Lindenholt konden gratis deelnemen aan diverse creatieve workshops zoals dansen, verhalen vertellen, theater maken, fotografie en schilderen. De workshops werden gegeven door kunstvakdocenten van de Lindenberg. Het idee hierachter: welzijn begint bij je goed voelen. Cultuur kan daar een belangrijke rol in spelen.

Bert Hogemans, directeur-bestuurder van Bibliotheek Gelderland Zuid: “Er is weinig cultuuraanbod in deze wijken. Dat terwijl er veel behoefte is aan activiteiten waarbij wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Door samen te werken kunnen we meer wijkbewoners ondersteunen in hun behoeften en met elkaar in contact brengen.” 

Startprogramma voor jonge nieuwkomers

In het voorjaar startte een groep van 42 jonge nieuwkomers aan taal- en cultuurlessen in Lindenberg Aldenhof, een initiatief van de gemeente Nijmegen. Deze jongeren vielen tussen wal en schip omdat de internationale schakelklassen overvol zaten. Wij organiseerden samen met Lindenberg Cultuurhuis, New Rootz, Pontem College, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Bindkracht10 tot aan de zomer een startprogramma voor deze jongeren. Ze volgden vrijwillig lessen op het gebied van taal en digitale geletterdheid, mediawijsheid, sport en cultuur zoals dans, theater, rap en films maken. Zo konden ze een goede start maken in de Nederlandse samenleving.

Wouter van Balveren, manager innovatie bij de Bibliotheek Gelderland: “Het was goed om te zien hoe blij jongens en meiden ’s morgens aan kwamen lopen bij het startprogramma, vol energie om aan de slag te gaan met taal, sport en creatieve workshops. Eindelijk weer les en vrienden maken.” De NOS maakte een reportage over het startprogramma.

Gezinsaanpak laaggeletterdheid

Kinderen van ouders die laaggeletterd zijn, hebben een grotere kans zelf ook taalproblemen te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat de cyclus van laaggeletterdheid. De Stichting Lezen en Schrijven werkt met gemeenten aan het doorbreken van deze cyclus: de Gemeentelijke Gezinsaanpak Laaggeletterdheid. Een van de eerste gemeenten die hiermee startte is de Gemeente Beuningen. Samen met de gemeente voerden we gesprekken met welzijnsorganisaties en maatschappelijke ondernemers over dit onderwerp.

Joëlle van der Pol, beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Beuningen: “Sinds die gesprekken staat de gezinsaanpak bij alle organisaties op de agenda. Sterker nog, ze beginnen nu steeds zelf over het thema. Dat is zo waardevol. Want als iedereen meedoet, bereiken we samen alle gezinnen. Het is zoveel makkelijker om draagvlak bij andere organisaties te creëren als je als gemeente samen met een belangrijke partner als de bibliotheek optrekt.” 

DigiTaalRijk

Voor het project DigiTaalRijk werkten we samen met Bibliotheek Wijchen en een aantal andere organisaties. Dit project richt zich op het verbeteren van digitale vaardigheden en het bestrijden van laaggeletterdheid in de wijk. We onderzochten op welke plekken we het beste onze doelgroep konden bereiken. Samen met partners organiseerden we in november activiteiten op verschillende locaties, bijvoorbeeld in buurthuizen en woonzorgcentra. Om de drempel zo laag mogelijk te maken om mee te doen, waren alle activiteiten gratis toegankelijk.  

Projectleider Liz van Marcke: “Onder de noemer ‘Digitaal vaardiger in je eigen wijk’ vonden er in november op zeven verschillende locaties in totaal veertien activiteiten plaats, ter bevordering van digitale vaardigheden. Samen met 20 DigiHelpers (vrijwilligers) en met inzet van mobiele laptopklassen, werden er workshops en Digitale Cafés georganiseerd om inwoners digitaal op weg te helpen.”