Inwonerparticipatie

Inwonerparticipatie

De bibliotheek is een plek waar veel verschillende inwoners samenkomen. We willen niet alleen een plek zijn voor inwoners, maar ook van inwoners. Een plek die (mede) door inwoners wordt ingevuld, door met hen in gesprek te gaan en samen te werken. We willen elkaar beter leren kennen om (nog) meer voor elkaar te kunnen betekenen. Om vervolgens samen met onze inwoners aanbod te ontwikkelen. Of hen de ruimte te geven om zelf aanbod te ontwikkelen en organiseren, zodat wij hen een ruimte of podium kunnen bieden. 


Klantonderzoek

Uit ons klantonderzoek bleek dat kinderen onder de 12 jaar vooral hulp willen bij het vinden van een leuk boek. Ouders van deze kinderen willen graag dat de bieb helpt bij het prikkelen van de fantasie van hun kind(eren), het vergroten van hun kennis en het ontdekken van talenten. Een voorbeeld van een concreet resultaat in 2023 is ‘Voorleespret voor peuters’. Tijdens deze activiteit gaan peuters na het voorlezen knutselen in het thema van het boek en kunnen ze vol hun fantasie gebruiken.
Voor een nieuwe abonnementenstructuur hebben we bibliotheekleden gevraagd naar hun ervaringen en behoeften wat betreft onze abonnementen. Dit resulteerde in 2023 in een nieuwe abonnementenstructuur, met een Maandabonnement, gratis Flexabonnement en boetevrij Groepsabonnement.  

Ouderbetrokkenheid

In Millingen en in Groesbeek werken we nauw samen met de gemeente Berg en Dal, basisscholen Op de Heuvel en St. Martinus en de kinderopvangorganisaties Humankind en Domino. Dit doen we samen met de leerkrachten van groepen 1 en 2, de pedagogisch medewerkers van de opvang én de ouders. Iedere maand organiseren we rondom de thema’s die op school en op de kinderopvang gebruikt worden een interactieve voorleesactiviteit voor peuters en kleuters. Op verschillende momenten worden de ouders daarbij uitgenodigd. Zo maken zij hun kind mee tijdens de activiteit en praten daarna tijdens een koffiemoment met ons verder over het belang van voorlezen. Een leuk en gezellig moment. We zien dit als een mooi voorbeeld van teamwork tussen alle partijen die betrokken zijn bij de taalontwikkeling van kinderen en hun ouders.

Kidscrew Beuningen

Vanuit Bibliotheek Beuningen werken we samen met een groep enthousiaste kinderen. Ze promoten activiteiten van de bieb en geven leestips. Ook denken ze na over toekomstige activiteiten. Door kinderen bij de bieb te betrekken, willen we het jeugdaanbod beter laten aansluiten op de wensen van de jeugd.  

Leestips van middelbare scholieren

In 2023 ontstond een samenwerking met het Montessori College in Nijmegen. Leerlingen geven maandelijks boekentips die wij via Instagram publiceren. Zo inspireren we jongeren met mooie leestips van leeftijdsgenoten.  

Jongeren nemen Nijmegen over

In Nijmegen vond de eerste MDT City Takeover plaats. Jongeren namen de stad een dagje over om de stad leuker, eerlijker en mooier te maken. Ze dachten ook na over de ‘bibliotheek van de toekomst’. Hun ideeën? Veel planten, eistoelen, rustige muziek, zitzakken en schilderijen.