Blik op de toekomst

Blik op de toekomst

De bibliotheekwereld verandert voortdurend. Naast het bieden van boeken en andere ‘verhalendragers’ zijn de ontmoetings- en verblijfsfunctie van de bibliotheek de laatste jaren steeds belangrijk geworden. De bieb is dé plek waar je leert, studeert, ontmoet en je horizon verbreedt. Daarom alvast een blik op de toekomst. Want we kijken niet alleen achterom, maar nog liever vooruit. 


Nieuw strategisch beleidsplan

In 2023 is in workshops en brainstormsessies met verschillende groepen nagedacht over de inhoud van ons nieuwe strategisch beleidsplan 2024-2028. Dit beleidsplan sluit aan bij de drie opgaven voor het landelijke bibliotheekstelsel: geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. We gaan ons richten op vier impactdoelen: 

  • Alle kinderen en jongeren hebben dezelfde kansen om zich te ontwikkelen tot (digi)taalvaardige, nieuwsgierige en geïnformeerde burgers; 
  • Alle volwassenen kunnen meedoen in de talige en digitale maatschappij; 
  • De bibliotheek is voor iedereen een plek om prettig te verblijven, anderen te ontmoeten en kennis uit te wisselen; 
  • Iedereen heeft zonder drempels toegang tot inspirerende literatuur en cultuur om zich te ontwikkelen en vermaken. 

Directeur-bestuurder Bert Hogemans: “We vonden het belangrijk om alle medewerkers te betrekken bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan. Tijdens een personeelsdag en in rondetafelsessies hebben management en personeel nagedacht over de wijze waarop de bibliotheek haar doelen waar kan maken. Het nieuwe strategische beleidsplan wordt rond de zomer van 2024 afgerond."  

Lees-media coach

De noodzaak voor meer en beter leesonderwijs wordt overal gevoeld in het onderwijsveld. Zowel landelijk als regionaal wordt er ingezet op uitbreiding en intensivering van de bewezen effectieve samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs: de ‘Bibliotheek op school’.

Per 1 januari 2024 krijgen de huidige projectmedewerkers educatie de functie ‘lees-media coach’ (LMC). Hiermee volgen we de landelijke ontwikkelingen van de Bibliotheek op school. In deze nieuwe functie gaan zij nog nauwer samenwerken met de scholen, van het gezamenlijk formuleren van ambities en doelen op het gebied van effectief leesonderwijs tot advisering van het schoolteam en werkvormen in de groepen. De projectcoördinatoren blijven verantwoordelijk voor de visie, de programmalijn en inhoud. Manager Educatie Christine Fleischhacker: “De lees-mediacoach gaat zich meer richten op het schoolteam. Vanuit gezamenlijke doelen en gezamenlijk eigenaarschap kan de Bibliotheek op school het meest bijdragen aan effectief leesonderwijs en leesvaardige leerlingen.”  

Vernieuwde vestigingen

In Gendt is in 2023 begonnen met de bouw van een vernieuwde bibliotheek in dorpshuis De Leemhof. Deze opent op 1 mei 2024 en biedt een gezellige, laagdrempelige plek in het dorpshuis. Ook in Zetten wordt de bibliotheek vernieuwd. De plannen zijn gemaakt in 2023 en in 2024 start de bouw van een nieuwe bieb op de plek van de huidige vestiging. Materialen van het oude pand worden hergebruikt. De bibliotheken in Ooij en Kekerdom verhuizen naar een nieuwe, opgeknapte ruimte binnen het dorpshuis.

Tenslotte wordt er hard gewerkt aan de plannen voor een bibliotheek in het Hof van Holland (Nijmegen-Noord). Manager Dienstverlening Ronald Ravensbergen: “We sluiten met onze bibliotheekvestigingen graag aan bij dorpshuizen en wijkcentra om ontmoeting te stimuleren. “Samenwonen” in een multifunctionele accommodatie geeft nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en het verruimen van onze openingstijden. Een actuele inrichting helpt om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt.”