Topjaar voor Bibliotheek Gelderland Zuid

Gepubliceerd op: 8 mei 2023 12:09

Met circa 81.000 leden, ruim 2,3 miljoen uitleningen en bijna een miljoen bezoekers beleefde de Bibliotheek Gelderland Zuid vorig jaar een topjaar. Dit blijkt uit cijfers uit het jaarverslag 2022.

Na twee magere coronajaren draaiden de 27 vestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid, met hoofdvestiging aan de Mariënburg in Nijmegen, in de loop van 2022 weer op volle sterkte. Het aantal leden nam met ruim 10% toe ten opzichte van 2021, voor alleen volwassenen was dit zelfs 27%. Het totaal aantal uitleningen steeg met 34,3% naar ruim 2,3 miljoen. Kinderen tot 18 jaar leenden zelfs 42,7% meer materialen dan het jaar ervoor. Directeur-bestuurder Bert Hogemans: “We zijn ontzettend blij dat we onze deuren na corona weer wagenwijd konden openzetten voor de inwoners in ons werkgebied. Mensen kwamen weer zelf boeken uitzoeken, hun taal- en digitale vaardigheden bijspijkeren, allerlei culturele activiteiten bezoeken, studeren, werken of gewoon rustig zitten voor een praatje, krantje of kop koffie.”

Activiteiten in de bibliotheek

De bieb organiseerde in 2022 in totaal bijna 2400 activiteiten voor jeugd, jongeren en volwassenen. Variërend van lezingen door schrijvers en lokale experts, kindercolleges, voorleesactiviteiten tot computercursussen en Taalcafés. In totaal ontving de bieb ruim 35.000 bezoekers bij deze activiteiten. Bijna 13.000 mensen deden in 2022 mee aan taal- en digitale activiteiten om beter Nederlands te leren of digitaal vaardiger te worden.  

Leesplezier in het onderwijs

In het voorschools, primair en voortgezet onderwijs verzorgden educatiemedewerkers van de bibliotheek 2.263 activiteiten voor leesbevordering en digitale geletterdheid. De 60e Bibliotheek op school opende vorig jaar haar deuren op basisschool Op Weg in Ooij. Met een wisselende boekencollectie, leesbevorderingsactiviteiten en digitale middelen werken bibliotheek en school intensief samen aan het vergroten van leesplezier en mediawijsheid bij leerlingen. De wethouder van de gemeente Berg en Dal, Erik Weijers: “Een goede taalontwikkeling is belangrijk om je kansen in de samenleving te vergroten. Kinderen worden door de Bibliotheek op school op een laagdrempelige manier gestimuleerd om te gaan lezen. Ook kinderen wiens ouders niet of nauwelijks lezen. Hier plukken ze later de vruchten van.”

Klik hier voor het volledige jaarverslag 2022.