Aanmelding ReadICTed

In gesprek over mogelijkheden hackathons? Als partner of leraar met je klas? Vul dit formulier in.