ReadICTed to robots

ReadICTed is een samenvoeging van ‘read’ en ‘ict’ met een knipoog naar de ‘verslavende werking’: addicted.

De Bibliotheek Gelderland Zuid wil hiermee het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs stimuleren lezen, ict en (digitale) wijsheid meer te integreren in het onderwijs. In de bibliotheek kan het onderwijs via I-shots (inspiratieshots) en hackathons (gebruiken en toepassen) inspiratie opdoen en het zelf ervaren. 

Robot-hackathons

...voor leerlingen VO/MBO

De Bibliotheek Gelderland Zuid organiseert robot-hackathons voor VO en MBO-scholieren van alle leeftijden en niveaus. De hackathon bestaat uit 6 of meer dagdelen, deels in de bieb en deels op school.

Echte opdrachtgevers vragen de scholieren advies over zinvolle inzet van sociale robots. In teams gaan de scholieren praktische, creatieve en tegelijk technische oplossingen vinden voor de opdrachtgever. Daarna presenteren zij hun advies aan een jury.

De hackathon verloopt via een proces van design thinking en raakt alle 21e eeuwse vaardigheden. De Bibliotheek werkt samen met de partners Puzzled.nl, Luqo en studenten en lerarenopleiders  van iXperium centre of expertise. Van de leraren vragen we een actieve rol.

Designteam

Onderzoek naar en begeleiding in zinvol en doeltreffend robotica-onderwijs

Een designteam begeleidt twee scholen een schooljaar lang in het zinvol en doeltreffend inzetten van robotica-onderwijs. Het designteam bestaat uit een procesbegeleider c.q. onderzoeker van iXperium centre of expertise, een ict-expert van de Bibliotheek Gelderland Zuid, programmeur-expert van Puzzled en een lerarenopleider. De scholen hebben deelgenomen aan de robot hackathons. De scholen gaan aan de slag met de vraag welk onderwijskundig probleem kan worden opgelost met robotica onderwijs. De resultaten worden vastgelegd in een onderzoek.

Meer informatie?

Robot hackathons voor VO en MBO