Contact

  • Voorschools

    Voorlezen in de eerste levensjaren zorgt ervoor dat kinderen later meer en beter kunnen gaan lezen. Het vergroot de woordenschat, versterkt het taalgevoel en prikkelt de fantasie! De Bibliotheek Gelderland Zuid helpt pedagogisch medewerkers met trainingen en projecten om een rijke voorleescultuur in de groep te creëren.

    Bekijk hier de brochure (.pdf)

Programma coördinatoren

Onze programma coördinatoren zijn aanspreekpunt voor directies en managers van instellingen, die belast zijn met het maken van beleid op het gebied van (voor)lezen en taalontwikkeling en verantwoordelijk zijn voor de inkoop van activiteiten. Ze adviseren instellingen op maat over voorlezen (thuis en op de groep), taalvaardigheid en digitale geletterdheid. Ook zijn ze aanspreekpunt voor nieuwe instellingen die met de bibliotheek willen samenwerken. Ze houden landelijke ontwikkelingen bij en weten alles over laaggeleterdheid, bij kinderen maar ook bij ouders. Ze geven zelf ook trainingen aan pedagogisch medewerkers en ontwikkelen soms nieuwe producten op maat.

Contactgegevens

Projectmedewerkers

Hieronder zie je onze projectmedewerkers die betrokken zijn bij de voorschoolse instellingen. Deze educatief medewerkers zijn duizendpoten, ze zijn mediacoach, leesconsulent, expert in voorlezen en hebben veel kennis van prentenboeken en digitale geletterdheid. Ze begeleiden ook pedagogisch medewerkers en vrijwiligers op voorschoolse instellingen en verzorgen heel veel leuke groepsbezoeken.

Contactgegevens