Trainingen en inspiratie voor Pedagogisch medewerkers

Training interactief voorlezen

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang, peuterspeelzaal of voorschools, die werken met kinderen van 0-4 jaar.

Inhoud van de training

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur. De eerste bijeenkomst gaat over voorlezen aan kinderen van 0-2 jaar, de tweede bijeenkomst over kinderen van 2-4 jaar.

In deze training krijgen pedagogisch medewerkers inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt bij 0-4 jarigen. U leert:
• alert te zijn op initiatieven die kinderen nemen in de omgang met boekjes;
• goed op die interesse te reageren;
• van voorlezen een rijke en plezierige activiteit te maken;
• voorlezen goed te organiseren

Locatie: Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Duur: twee bijeenkomsten van 2,5 uur
Kosten: € 100 per persoon of € 400 per team (max. 18 deelnemers).
Gratis voor scholen waarmee wij samenwerken in het concept Bibliotheek op school of Boekstart in de Kinderopvang.

Data training interactief voorlezen   
(2 dagdelen van 09.00 – 12.00 uur)
:
Dag 1: Vrijdag 16 oktober 2020 
Dag 2: Vrijdag 6 november 2020

Training voorleescoördinator

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met voorlezen en daarin een centrale rol willen vervullen in hun eigen organisatie.

Inhoud van de training
Deze training leidt op tot voorleescoördinator. Een voorleescoördinator op het kinderdagverblijf of peutergroep zorgt ervoor dat voorlezen een structurele plek krijgt binnen het beleid en de uitvoering van de organisatie. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan voorlezen aan jonge kinderen, interactief voorlezen, ouderbetrokkenheid en de taken van een voorleescoördinator.
Onderdeel van de training is het schrijven van een voorleesplan voor de eigen werkomgeving. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Na de training kunnen deelnemers:
• samen met hun leidinggevende en binnen het kader van de eigen organisatie het (voor) leesbeleid opzetten;
• praktisch uitvoering geven aan dit beleid;
• collega’s enthousiasmeren en voorlezen levend houden binnen de organisatie;
• ouders informeren en enthousiasmeren;
• een samenwerkingsverband met de bibliotheek en andere cultureel-educatieve instellingen opzetten.

Locatie: Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Duur: twee dagdelen en terugkombijeenkomst
Kosten: €150,- per persoon (max. 15 deelnemers)
Gratis voor scholen waarmee wij samenwerken in het concept Bibliotheek op school of Boekstart in de Kinderopvang.

Data training Voorleescoordinator 2021 
(2 dagdelen van 09.00 – 12.00 uur):

Dag 1: Vrijdag 22 januari 2021
Dag 2: Vrijdag 5 februari 2021

Inspiratiebijeenkomsten voor voorleescoördinatoren en andere belangstellenden

Kennis opfrissen, nieuwe (prenten)boeken ontdekken en ervaringen uitwisselen? Twee keer per jaar organiseert de bibliotheek inspiratiebijeenkomsten voor voorleescoördinatoren en andere belangstellenden.

Locatie: Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Duur: 2,5 uur in de ochtend
Kosten: €35,- per persoon
Gratis voor scholen waarmee wij samenwerken in het concept Bibliotheek op school.

Data inspiratiedagen:
vrijdag 20 november 2020  
vrijdag 9 april 2021