Boekstart

  • Boekstart

Wat is Boekstart?

BoekStart is een landelijk project dat voorlezen aan kinderen van 0 tot 4 jaar wil bevorderen. Ook wil het zowel ouders als kinderen laten genieten van boeken. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren: dit versterkt de band tussen ouder en kind. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een taalvoorsprong (op school) ontwikkelen. Hier kunnen ze hun hele leven profijt van hebben. 

Gratis Boekstart-koffertje

Binnen het project BoekStart werken gemeenten en bibliotheken samen. Via de gemeente krijgen ouders van pasgeborenen een BoekStart-bon. Hiermee kunnen ze in de bibliotheek een BoekStart-koffertje met o.a. een babyboekje ophalen en hun kind gratis bibliotheeklid maken. Dit programma loopt in de gemeentes Nijmegen, Overbetuwe, Lingewaard, Beuningen en Berg & Dal.

Meer informatie

Boekstart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang is een vervolg op BoekStart. In dit project werkt de bibliotheek samen met kinderopvangorganisaties om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te brengen. De bibliotheek ondersteunt pedagogisch medewerkers om deskundiger te worden op het gebied van voorlezen en taalontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. We trainen hen bijvoorbeeld in interactief voorlezen, we adviseren over een mooie boekencollectie en helpen hen om op de opvang een aantrekkelijke voorleesplek in te richten. Ook organiseren we voorleesactiviteiten voor kinderen en ouders. 
 
Jaarlijks vindt een Monitoronderzoek plaats onder de deelnemende organisaties. Deze monitor geeft inzicht in wat goed gaat rondom BoekStart op je eigen locatie en waar eventueel verbetering nodig is.

Meer informatie

  • Contact

    Neem contact op met jouw contactpersoon bij de bibliotheek.

    Neem contact op