B(l)ieb, B(l)ieb, robots in de Bieb

In de toekomst zullen we steeds vaker geconfronteerd worden met robots. Interessant is de vraag hoe we jonge mensen gaan opleiden voor de beroepen van de toekomst. De jeugd van nu heeft in de toekomst in grote mate te maken met robotisering.

De bibliotheek gaat met de tijd mee, de bibliotheek is een kenniscentrum waar de meest recente ontwikkelingen niet mogen ontbreken. Tegelijkertijd willen we bijdragen aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Met het project B(l)ieb B(l)ieb, robot in de Bieb wilt de Bibliotheek Gelderland Zuid een plek bieden voor het maatschappelijke debat over robots. Maar ook een leeromgeving creëren waar kinderen en jongeren met een echte robot kennis en ervaring opdoen en zich ontwikkelen in de 21ste -eeuwse vaardigheden. Hierbij zorgen we steeds voor een sterkte link naar leesplezier, -motivatie, -beleving en mediawijsheid.

Robin & Bibi op school

De Bibliotheek Gelderland Zuid biedt scholen de mogelijkheid om kennis te maken met de robots Robin en Bibi. Er zijn verschillende programma’s waar je voor kunt kiezen om leerlingen met Robin of Bibi kennis te laten maken en er mee aan de slag te gaan. Bekijk hier de diverse programma's voor het basisonderwijs.

Meet & Greet
Robin of Bibi gaat alle groepen langs voor een korte kennismaking met deze nieuwe technologie waar zij in de toekomst steeds meer  mee te maken krijgen. De robot zal zich zelf voorstellen, een dansje laten zien en een quiz, voorlezen of een andere activiteit met de leerlingen doen. Ook gaan leerlingen in gesprek met elkaar of Robots in de toekomst.

Dit programma doet beroep op de volgende 21e eeuwse vaardigheden:
-         Computional Thinking
-         Mediawijsheid
-         Kritisch denken

Meer informatie?

Programmeren light
Robin of Bibi komt bij twee bovenbouw groepen in de klas. Naast het kennismaken met deze nieuwe technologie gaan de leerlingen aan de slag met het programmeren van de Robot. Robin of Bibi zal hun meenemen en hun stap voor stap leren wat ze moeten doen. Met als resultaat dat de leerlingen zelf iets kleins geprogrammeerd hebben wat de robot aan de klas kan laten zien.

In de middag zijn er korte demonstratie van Bibi of Robin voor de onderbouw en middenbouw. Hierin kan een korte activiteit en een dansje getoond worden.

Dit programma doet beroep op de volgende 21e eeuwse vaardigheden:
-         Computional Thinking
-         Mediawijsheid
-         Kritisch denken
-         Probleem oplossen
-         ICT-basisvaardigheden

Robot programmeren
Bij dit intensieve programma waarbij Robin en/of Bibi de hele dag bij één bovenbouwgroep in de klas is, gaan de leerlingen zelf een activiteit ontwerpen en programmeren. De activiteit die ze gaan ontwerpen is voor een bepaalde doelgroep. Dit kan een andere klas zijn maar dit kan ook voor leerlingen uit de eigen klas zijn.

Vooraf doen de kinderen onderzoek naar de doelgroep en het thema dat ze voor de activiteit gaan gebruiken. Op de dag zelf gaan de leerlingen een quiz ontwerpen en programmeren deze in bij de Robot. Aan het einde van de dag kunnen de leerlingen deze activiteit met de doelgroep uitproberen.

Dit programma doet beroep op de volgende 21e eeuwse vaardigheden:
-         Creatief denken
-         Computional Thinking
-         Informatievaardigheden
-         ICT-basisvaardigheden
-         Mediawijsheid
-         Samenwerken
-         Communiceren
-         Probleemoplossen
-         Kritisch denken