Bibliotheek op school

 • Bibliotheek op school

  Wie meer leest, wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer (voor)lezen heeft een bewezen effect op taalgevoel, woordenschat, technisch en begrijpend lezen. Wie goed leest, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Het vergroot je kansen in onze maatschappij. Daarnaast helpen verhalen je om je te verplaatsen in een ander. Ze prikkelen je fantasie en creativiteit. Kortom: lezen doet je groeien en vergroot je wereld!

Meer leesplezier met Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school (dBos) is een succesvolle landelijke aanpak waarbij kinderopvang, school en bibliotheek nauw samenwerken om leesplezier, taalvaardigheid en digitale geletterdheid bij leerlingen te vergroten. De samenwerking bestaat onder andere uit:

 • Aantrekkelijke collectie

  Een professionele bibliotheek op school met een aantrekkelijke collectie boeken.

  Bekijk details van Aantrekkelijke collectie

 • Wisselend aanbod

  De collectie van de Bibliotheek op school wordt voortdurend aangevuld en vernieuwd.

  Bekijk details van Wisselend aanbod

 • Professioneel uitleensysteem

  De boeken mogen ook mee naar huis. Het professionele uitleensysteem zorgt voor overzicht in de uitleningen.

  Bekijk details van Professioneel uitleensysteem

 • Toegang tot een half miljoen titels

  Leerlingen en docenten kunnen boeken op school laten bezorgen uit de hele collectie van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Denk aan populaire reeksen, boeken voor werkstukken of boeken rond thematische lessen.

  Bekijk details van Toegang tot een half miljoen titels

 • SchoolWise

  Een digitale portaal voor het zoeken, lenen en reserveren van boeken, het stimuleren van lezen en het vinden van betrouwbare informatie.

  Bekijk details van SchoolWise

 • Begeleiding en activiteiten

  Aan elke Bibliotheek op school is een medewerker van de bieb verbonden die het team en de mediathecarissen begeleidt en leesactiviteiten op school verzorgt.

  Bekijk details van Begeleiding en activiteiten

Wij helpen het team bij het vergroten van expertise rond (voor)lezen, leesplezier en digitale geletterdheid. We stellen samen een lees-mediaplan op, formuleren ambities rond onze samenwerking en monitoren de resultaten. En we kijken hoe we de ouders kunnen betrekken bij de taalontwikkeling van de kinderen.

De Bibliotheek op school is altijd maatwerk.

Meer informatie?

Neem contact op met programmacoördinator Petra Mackenbach. 

Inmiddels zijn er 48 scholen die, al dan niet samen met hun partners in de kinderopvang, een Bibliotheek op school hebben in ons werkgebied Nijmegen, Heumen, Lingewaard, Beuningen, Overbetuwe en Berg en Dal.

Ervaringen met de Bibliotheek op school

"Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor schoolsucces! Je moet het bijhouden. De Bibliotheek op school werkt: kinderen gaan er meer van lezen en scoren hoger in leestests." - Thijs Nielen, Universiteit van Leiden

"Kinderen gaan graag een boek halen in de Bibliotheek op school. Ze kiezen steeds bewuster, pakken niet zomaar iets omdat het moet. Zijn ze enthousiast over een boek, dan delen ze dit direct met elkaar.” - Gonny
Verheijen, leescoördinator bs De Wieken Nijmegen

"Van alle veranderingstrajecten in de basisschool die we hebben doorgevoerd, levert de Bibliotheek op school veruit het meeste op.” - André Hoogveldt, directeur Willibrordusschool Herveld

Promo Bibliotheek op school

Waarom Lees Je?

En als je dan al die mooie boeken op school hebt:


Deze aanpak is mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek binnen het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen.