Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is om kinderen te stimuleren meer te lezen, op school en thuis.

De Bibliotheek Gelderland Zuid werk in deze vorm succesvol samen met het basisonderwijs én voorschoolse instellingen. Eind 2016 zijn er 37 scholen met een Bibliotheek op school.

Hoe ziet een Bibliotheek op school er uit?
De Bibliotheek op school is een bibliotheek in de school met een aantrekkelijke jeugd- of jongerencollectie lees -en informatieboeken. Via (groeps)lidmaatschap en professionele uitleenapparatuur kunnen leerlingen/scholieren en leraren materialen lenen voor thuis en op school. Via een digitaal portaal genaamd SchoolWise, hebben zij toegang tot de gehele collectie van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Zowel (luister)boeken, als muziek en films. 

Bouwstenen van de Bibliotheek op school

Naast dat de Bibliotheek op school voorziet in de materialen, brengen we expertise mee op het gebied van lees (-en media)plezier en bevordering, zijn we een landelijke monitor, werken we resultaatgericht aan onderwijskerndoelen en bieden we ondersteuning in het opstellen van een leesmediaplan om de besproken doelen te bereiken.

Digitaal portaal

 • Webbased voor thuis en op school
 • Zoeken in school- en biebcollectie en educatieve databanken
 • Leeslog voor verlanglijsten, boekrecensies, leestips aan vrienden
 • ICT-helpdesk
   

Collectie op school

 • Goed opgebouwde collectie met kwaliteit voor elk wat wils
 • Aantrekkelijk gepresenteerd
 • Professionele uitleenapparatuur
 • Digitaal reserveren uit alle vestigingen & transport
 • Alle leerlingen en groepen lid van BOS en de Bibliotheek Gelderland Zuid
 • Inhoudelijke begeleiding vrijwilligers/mediathecarissen
   

Expertise

 • Boekenkennis en bevordering leesplezier en motivatie
 • Cursus Open boek voor Leescoördinatoren PO
 • Cursus Voorlees coördinator Kinderopvang 
 • Bewust van impact laaggeletterdheid & gevolgen
 • Let's talk about books & leesclubs faciliteren VO
 • Slimmer zoeken on- en offline
 • Lezen en 21e Eeuwse vaardigheden als digitale geletterdheid, creatief en probleemoplossend denken, samenwerken, presenteren en reflecteren
 • Inspiratiebijeenkomsten: 'Plezier in lezen' voor leescoördinatoren en andere geïnteresseerde leerkrachten

Landelijke monitor

Analyse van jaarlijkse monitor over gedrag en motivatie lenen, lezen en informatievaardigheden van leerlingen en leesbevorderende gedrag leraren.


Resultaatgericht werken

Op basis van de analyse monitor gericht werken aan onderwijskerndoelen lezen en informatievaardigheden. Keuzes maken in beleid en je leesmediaplan hierop aanpassen. Kiezen voor schoolbrede invoering van werkwijzen en expertise.


Leesmediaplan

Met ondersteuning van de bibliotheek schrijf je een leesmediaplan met visie en kerndoelen en een activiteitenplan. Dit kun je jaarlijks aanpassen.


Netwerk & beleid

De Bibliotheek op school bestaat uit een samenwerking met kinderopvang, peuterspeelzalen, primair en voortgezet onderwijsscholen. Daarom heen kunnen tal van partners versterkend werken om een gedeeld doel van leesplezier en mediawijsheid te bereiken. De gemeente, welzijnsinstellingen, vrijwilligerscentrale, iXperium centre of expertise, kunstculturele instellingen en lokale ondernemers zijn vanzelfsprekende partners. Dit wordt versterkt wanneer ook zij dit opnemen in het beleid en de investering op elkaar afstemmen. Samen bereiken we meer!

Waarom de Bibliotheek op school?

Alleen inzetten op collectie en activiteiten is een druppel op de gloeiende plaat. Wat wel bewezen effect heeft, is samen inzetten op alle bouwstenen. We hebben samen veel te winnen in het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Want...

 • Bijna 1 op de 9 volwassen Nederlanders is laaggeletterd.
 • Ongeveer 1 op de 7 15-jarigen is laaggeletterd.
 • 67% van de vmbo'ers heeft leesvrees.
 • 1 op de 4 basisschoolleerlingen verlaat school met een taalachterstand van 2,5 jaar.
 • Veel kinderen hebben bij binnenkomst op de basisschool een achterstand van 2000 woorden.

Ervaringen met de Bibliotheek op school

"Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor schoolsucces! Je moet het bijhouden. De Bibliotheek op school werkt: kinderen gaan er meer van lezen en scoren hoger in leestests." - Thijs Nielen, Universiteit van Leiden

Van alle veranderingstrajecten in de basisschool die we hebben doorgevoerd, levert de Bibliotheek op school veruit het meeste op.” - André Hoogveldt, directeur Willibrordusschool Herveld

Contact

Christine Fleischhacker
Programmacoördinator (Lingewaard en Heumen) en acquisitie de Bibliotheek op school

E: cfleischhacker@obgz.nl | T: 024-3274902