Nieuwe website

Gepubliceerd op: 2 november 2017 11:50

In januari 2015 is onze huidige website live gegaan. Landelijk is er toen één website systeem gepresenteerd door de Koninklijke Bibliotheek. In de loop der tijd zijn er diverse wensen en verbetervoorstellen bij ons binnen gekomen. Ook zelf liepen we tegen een aantal zaken aan. Naar aanleiding hiervan is besloten om middels een gebruiksvriendelijkheidsonderzoek te inventariseren hoe de huidige website wordt beoordeeld, welke pagina’s het meest relevant zijn en waar verbetering nodig is. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor een vernieuwde en verbeterde website.

Uitslag gebruiksvriendelijkheidsonderzoek (enquête en interviews)
Uit het onderzoek, dat is afgenomen onder ruim 400 website bezoekers, is naar voren gekomen dat onze klanten de volgende acht items op de website als meest relevant ervaren:

  • Inloggen in ‘Mijn Bibliotheek’ (gebruik van de catalogus, reserveren, verlengen, etc.)
  • Openingstijden
  • Agenda
  • E-books
  • Leestips
  • Aanwinsten
  • Taalvaardig
  • Digitaal vaardig

Er zijn duidelijk twee type website gebruikers:

  • Klanten die de website voornamelijk gebruiken voor de diensten binnen 'Mijn Bibliotheek'.
  • Klanten die de website voornamelijk gebruiken voor informatie over onze activiteiten, leestips en overige diensten.


Vernieuwde website
Naar aanleiding van bovenstaande bevinding wordt op de nieuwe homepagina direct een keuzemogelijkheid gepresenteerd om in te loggen of de agenda te bekijken. Vervolgens worden de zes overige relevante items gepresenteerd.
Zowel de nieuwe homepagina als de nieuwe menustructuur is zo eenvoudig mogelijk ingericht. Hierdoor krijgt één, maximaal twee, actueel item meer aandacht op de homepagina, zoals nu Nederland Leest. En men vindt in de vernieuwde menustructuur gemakkelijker informatie over onze overige diensten en activiteiten.