ONLINE | Digi Playground | Robot programmeren | 8+

16 februari 2021, van 15:00 tot 16:30 | Online

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Onze robot Robin kan allerlei kunstjes! Maar jij moet hem wel eerst vertellen hoe hij dit moet doen. Laat hem bijvoorbeeld een dansje doen. Ontdek online in je huiskamer hoe je dit doet en programmeer met alle kinderen samen een dans voor de robot in de bieb.

Geef je van tevoren op via hvdl@obgz.nl.

Deze activiteit organiseren we in samenwerking met