Vertel eens

28 oktober 2022, van 10:00 tot 11:30 | Overasselt, Bibliotheek Overasselt

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Lijkt het je fijn om in de bieb andere mensen te ontmoeten en verhalen uit te wisselen? Bijvoorbeeld verhalen over vroeger, verhalen uit de buurt of verhalen over een specifiek thema. Alleen luisteren mag natuurlijk ook. De koffie en thee staan in ieder geval klaar!

Overasselt had een Rijk Rooms verleden. Vanuit het dorp werden in de jaren ‘20 tot ‘50 van de vorige eeuw uitzonderlijk veel jongeren zuster of priester. Pastoors en ouders waren apetrots als kinderen zich geroepen voelden tot het religieuze leven in het klooster of hun leven wijdden aan de zorg in een parochie of een ontwikkelingsland. Dit was de tijdgeest, zeker in de zuidelijke provincies. Nergens staan zoveel kloosters en kerken als in Brabant en Limburg.

Deze Vertel eens draait om het Rijke Roomsche leven in Overasselt, met veel beelden en verhalen. Heb je nog foto’s van bedevaarten, processies, pastoors, communies of priesterwijdingen? Neem ze mee!